ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνική και νομική επιστήμη εν τη διοικήσει των σιδηροδρόμων
Δημιουργός :Kienitz, R.
Συντελεστής :Ματθαιόπουλος, Δημ. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Εργασίαι τύπου
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :19--

Αρχείο: 3516.pdf

Τύπος: application/pdf