ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εκμετάλλευσις των εκ των παραγωγικών έργων αποκαλυπτόμενων νέων εδαφών εν Μακεδονία: μελέται και εκθέσεις ειδικών
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :268σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Σειρά) , 12
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: 3552B.pdf

Τύπος: application/pdf