ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1935
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :148σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Σειρά), 14
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :02-1936

Αρχείο: 3553B.pdf

Τύπος: application/pdf