ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Α. Περί του τρόπου της ρυθμίσεως των μετά της Γερμανίας συναλλαγών, Β. Περί της διελεύσεως διά της Ελλάδος ξένων αεροπορικών γραμμών: γνωμοδοτήσεις
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Σειρά), 15
Ημερομηνία έκδοσης :1936

Αρχείο: 3554A.pdf

Τύπος: application/pdf