ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διά του καπνού ανασταθεροποίησις των ελλ. οικονομικών: γνώμαι και αντιπροτάσεις του συνδέσμου Γρ. Πρ. Ελλ. καπνού επί της υπό τον άνω τίτλον προτάσεως του κ. Δ. Ν. Φιλάρετου
Δημιουργός :Σύνδεσμος, Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού Καβάλας - Θεσσαλονίκης - Βόλου
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :22σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :11-1932

Αρχείο: 3633.pdf

Τύπος: application/pdf