ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία της ατομικής διοικητικής πράξεως
Δημιουργός :Στασινόπουλος, Μ. Δ.
Εκδότης :Κλεισιούνης, Αγγ. Αθ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :182σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1937

Αρχείο: 3750.pdf

Τύπος: application/pdf