ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων: από απόψεως θεωρίας και νομολογίας
Δημιουργός :Στασινόπουλος, Μ. Δ.
Εκδότης :Ζαχαρόπουλος, Ιωάννης Ν.
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :114σ.
Περίληψη :Εφημερίδα των Ελλήνων Νομικών (Σειρά), 1
Ημερομηνία έκδοσης :1936

Αρχείο: 3754.pdf

Τύπος: application/pdf