ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανδρέου Μ. Ανδρεάδου έργα
Εναλλακτικός τίτλος :Andre M. Andreades oeuvres publiees sous les auspices de la faculte de Droit de l'universite d' Athens
Δημιουργός :Ανδρεάδης, Ανδρέας Μ.
Συντελεστής :Βαρβαρέσος, Κ. Χ. (Επιμελητής)
Πετρόπουλος, Γ. Α. (Επιμελητής)
Πίντος, Ι. Δ. (Επιμελητής)
Εκδότης :Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Πυρσός Α. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :438σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :τ.3. Ανέλεκτα
Περιεχόμενα :τ. 1. Ελληνική οικονομική και δημοσιονομική ιστορία. -- τ. 2. Μελέται επί της συγχρόνου ελληνικής δημοσίας οικονομίας -- τ. 3. Ανάλεκτα.
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Ελλάδα
Ιστορία
Δημόσια οικονομική
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: 3774.pdf

Τύπος: application/pdf