ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προαιρετικές γνωστοποιήσεις, ποιότητα κερδών και κόστος ιδίων κεφαλαίων
Δημιουργός :Τσιβουράκη, Μαριάννα
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Κέρδος
Αγορά
Επιχείρηση
Οικονομικά της επιχείρησης
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Ημερομηνία έκδοσης :07-2011

Αρχείο: Tsivouraki_2011.pdf

Τύπος: application/pdf