ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η βιομηχανία ζαχαρωδών και αμυλωδών προϊόντων εν Ελλάδι
Δημιουργός :Σαββόπουλος, Ευάγγελος Γ.
Εκδότης :Κωνσταντινίδης, Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μελέτη υποβληθείσα επί διδακτορία εις την εν Αθήναις Ανωτάτην Σχολήν Οικονομ. και Εμπορ. Επιστημών
Λέξη κλειδί :Βιομηχανικά φυτά
Ζαχαροκάλαμο
Σιτηρά
Ζάχαρη
Άμυλο
Παραγωγή τροφίμων
Βιομηχανία ζαχαρωδών προϊόντων
Οικονομία
Ελλάδα
Διατριβή
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: 3833.pdf

Τύπος: application/pdf