ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύστημα εμπορικού δικαίου: τόμος Β΄: Εμπορικαί πράξεις - Έμποροι
Δημιουργός :Σημίτης, Σπύρος
Εκδότης :Σφαίρα
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :230σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1897

Αρχείο: 3981A.pdf

Τύπος: application/pdf