ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ποια λιπάσματα είναι κατάλληλα διά την Ελλάδα: μελέτη υποβληθείσα εις την ειδικήν επί του περιορισμού των τύπων των λιπασμάτων επιτροπήν του Υπουργείου Γεωργίας
Δημιουργός :Πάνου, Β.
Εκδότης :Εργασίαι τύπου
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 3982.pdf

Τύπος: application/pdf