ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομικαί απόψεις των διεθνών συμψηφισμών (clearings)
Δημιουργός :Τσιμικάλης, Α. Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :150σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: 3996.pdf

Τύπος: application/pdf