ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως εν Ελλάδι
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Σειρά), 3
Λέξη κλειδί :Τιμάριθμος
Πωλήσεις
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: 4002.pdf

Τύπος: application/pdf