ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το κτηνοτροφικόν πρόβλημα της Ελλάδος
Δημιουργός :Κίννας, Κωνστ. Σ.
Μουσμούτης, Νικ. Δ.
Εκδότης :Στάμπα
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :341σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μελέτη επαινεθείσα υπό του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: 4014.pdf

Τύπος: application/pdf