ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βαφική: ιστορική μελέτη της Βαφικής διά μέσου των αιώνων (Μέρος Α΄)
Δημιουργός :Κερασσώτης, Πάνος
Εκδότης :Σεργιάδης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Κλωστοϋφαντουργική βιβλιοθήκη (Σειρά)
Ημερομηνία έκδοσης :12-1941

Αρχείο: 4071.pdf

Τύπος: application/pdf