ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ξυλεία και ξυλουργική
Δημιουργός :Μπίρης, Κώστας Η.
Μπίρης, Κυπριανός Η.
Εκδότης :Γερτρουδής, Σ. Χρίστος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :354σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σύστασις και ιδιότητες του ξύλου - Συντήρησις και εμπορία της ξυλείας - 100 είδη ξύλων - Εργαλεία μηχαναί και υλικά της ξυλουργικής - Μέθοδος της εργασίας - Ξυλουργικάι κατασκευαί - Κουφώματα - Επιπλοποιία - Ρυθμοί των επίπλων
Λέξη κλειδί :Ξύλο
Ξυλουργικές εργασίες
Βιομηχανία ξύλου
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: 4262.pdf

Τύπος: application/pdf