ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η βυρσοδεψία: τα γουναρικά
Δημιουργός :Σωτηρόπουλος, Χαρίλαος Γ.
Εκδότης :Βογιατζής, Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :228σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος Γ΄. Πρόλογος κ. Κ. Δ. Ζεγγελή καθηγητού της Ανοργάνου Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών Τ.Μ. της Ακαδημίας
Ημερομηνία έκδοσης :1939

Αρχείο: 4263.pdf

Τύπος: application/pdf