ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η βυρσοδεψία
Δημιουργός :Σωτηρόπουλος, Χαρίλαος Γ.
Εκδότης :Τριανταφύλλου, Μιχ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :168σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ειδικαί μέθοδοι κατασκευής αδιάβροχων, σεβρών, σεβρεττών, λουστρινιών, πελματοδερματών, βακεττών και λεπτών δερμάτων φυτικής δεψεως. Πρόλογος κ. Κ. Δ. Ζεγγελή Καθηγητού της Ανοργάνου Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών Τ.Μ. Ακαδημίας
Ημερομηνία έκδοσης :1934

Αρχείο: 4265.pdf

Τύπος: application/pdf