ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης και η επίδρασή τους στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής : μια εμπειρική μελέτη των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ
Δημιουργός :Παναγιώτου, Ευσταθία
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Δαπάνη
Ερευνα και ανάπτυξη
Χρηματιστήριο αξιών
Εθνική οικονομία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Μετοχή
Εταιρεία
Χρηματιστηριακή αγορά
Ημερομηνία έκδοσης :06-2011

Αρχείο: Panagiotou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf