ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το ζήτημα της φορολογίας των ανώνυμων εταιρειών
Δημιουργός :Ευλαμπίου, Μ.
Κουμαριανός, Α.
Χαριτάκης, Γ.
Συντελεστής :Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (Issuing body)
Ιονική Τράπεζα (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :35σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Όλα τα υποβληθέντα υπομνήματα εις την μεγάλην επί της διαρρυθμίσεως της άμεσου φορολογίας επιτροπήν
Ημερομηνία έκδοσης :1929

Αρχείο: 4426.pdf

Τύπος: application/pdf