ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα οικονομικά της Μακεδονίας
Δημιουργός :Κοφινάς, Γ. Ν.
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :415σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Ανατύπωσις εκ του Δελτίου του Υπουργείου των Οικονομικών
Ημερομηνία έκδοσης :1914

Αρχείο: 4441.pdf

Τύπος: application/pdf