ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η φορολογία του επιτηδεύματος
Δημιουργός :Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Εκδότης :Δημητράκος Α. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ της επιθεωρήσεως κοινωνικής και δημόσιας οικονομικής. Τεύχος Α΄ και Β΄
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: 4462.pdf

Τύπος: application/pdf