ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η φορολογία του οινοπνεύματος εν Ελλάδι
Δημιουργός :Καράς, Ιωάννης Δ.
Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :128σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ του τεύχους του Υπουργείου των Οικονομικών "Εισηγήσεις και Πορίσματα Επιτροπής προς μελέτην της φορολογίας του Οινοπνεύματος"
Ημερομηνία έκδοσης :1934

Αρχείο: 4463.pdf

Τύπος: application/pdf