ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πρόβλημα της κατανομής της φορολογικής εξουσίας μεταξύ κράτους και οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως
Δημιουργός :Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :18σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ της Επιθεωρήσεως της τοπικής αυτοδιοικήσεως, έτος Β΄, 1933, Τεύχος Γ΄
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: 4464.pdf

Τύπος: application/pdf