ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοινωνικαί και οικονομικαί μελέται
Δημιουργός :Βενετσανόπουλος, Ν.
Κουβέλης, Π.
Φωτίου, Δ.
Γυφτάκης, Α.
Συντελεστής :Χαριτάκης, Γεώργιος Π. (Επιμελητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :24σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το πρόβλημα του χρυσού και η παγκόσμιος κρίσις, Δ. Φωτίου.Το Ρωσσικόν πρόβλημα, Γυφτάκης Α.
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικές διακυμάνσεις
Οικονομική ανάλυση
Κοινωνική ανάλυση
Χρυσός
ΕΣΣΔ
Διακύμανση των τιμών
Ημερομηνία έκδοσης :1934

Αρχείο: 5539A.pdf

Τύπος: application/pdf