ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική κινησεως ξένων εν Ελλάδι έτους 1924
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Αυτοτελής Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :12σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος Γ΄
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: 5541.pdf

Τύπος: application/pdf