ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα μέτρα ελέγχου συναλλάγματος εις τα διάφορα κράτη
Δημιουργός :Μίχας, Αθανάσιος Π.
Συντελεστής :Ένωσις Ελληνικών Τραπεζών (Issuing body)
Εκδότης :Βλαστός, Κ. Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :242σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1932

Αρχείο: 5651.pdf

Τύπος: application/pdf