ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί κτηματικής πίστεως
Δημιουργός :Θεοδωρίδης, Αριστομένης
Εκδότης :Αδελφοί Περρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Αγροτική πίστη
Δίκαιο
Νομοθεσία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1899

Αρχείο: 5658.pdf

Τύπος: application/pdf