ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το σηροτροφικόν ζήτημα εν Ελλάδι, η αστοργία της πολιτείας και ο εκ του μονοπωλίου κίνδυνος
Συντελεστής :Στυλιανίδης, Στυλιανός Στ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1923

Αρχείο: 5666.pdf

Τύπος: application/pdf