ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστορική βιβλιογραφία: τα φυτικά και αι συναφείς εν Ελλάδι επιστήμαι απ' αρχής μέχρι του παρόντος, ήτοι φαρμακολογία, ιατρική, διαιτητική, αλχημεία, ερμητική, μαγεία, αστρολογία, λιθολογία, μεταλλευτική, χρωματολογία, αρωματική, κ.τ.τ.
Δημιουργός :Κουρίλας, Ευλόγιος (Μητροπολίτης)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :590σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος Α΄ 1470-1899
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 5670.pdf

Τύπος: application/pdf