ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί των Ελληνικών σχολών εν Ρουμανία και περί της επιρροής αυτών επί του τε θρησκευτικού και πολιτικού εδάφους: 1644 - 1821
Συντελεστής :Αθανασίου, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Αδελφοί Περρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :1898
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1898

Αρχείο: 5674A.pdf

Τύπος: application/pdf