ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα τέλη χαρτοσήμου από ιστορικής και νομοθετικής απόψεως
Δημιουργός :Μαγκριώτης, Δημ. Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ της μηνιαίας οικονομικής και κοινωνικής επιθεωρήσεως της Ελλάδος
Ημερομηνία έκδοσης :1928

Αρχείο: 5680.pdf

Τύπος: application/pdf