ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική: θεωρία και τεχνική
Δημιουργός :Παπαϊωάννου, Στρ. Κ.
Συντελεστής :Εταιρεία Εμπορικών Μελετών (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :246σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Α΄ Τόμος, Γενικαί Αρχαί και Λογιστική των Εμπορικών Επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 5686A.pdf

Τύπος: application/pdf