ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτική Οικονομία: κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του καθηγητού Κου Κυρ. Βαρβαρέσου
Δημιουργός :Παπασπυρόπουλος, Βασίλειος Σ.
Εκδότης :Τζάκας, Δημ. Ν. - Δελαγραμμάτικας Σ. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :214σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: 5703.pdf

Τύπος: application/pdf