ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί της Ελλάδος
Δημιουργός :Αγάθος, Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :144σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ονομαστικός Αλφαβητικός Κατάλογος των Γεωργικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων, κατά νομούς και εοαρχίας μετ΄εκτενούς ανασκοπήσεως της Συνεταιριστικής κινήσεως υπό του κ. Π. Α. Δεκάζου Διευθυντού της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, τ. Διευθυντού του Υπουργείου Γεωργίας
Ημερομηνία έκδοσης :1926

Αρχείο: 5709.pdf

Τύπος: application/pdf