ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοικητικόν δίκαιον: μετάφρασις εκ της δέκατης τρίτης (1933) εκδόσεως, μετά πολλών προσθηκών και συμπληρώσεων σχετικών προς την εν Ελλάδι κρατούσαν νομοθεσίαν και νομολογίαν υπό Μιχ. Δ. Στασινόπουλου: τη συνεργασία Ηλ. Ν. Γλυκοφρύδη.
Δημιουργός :Berthelemy, Henry
Συντελεστής :Στασινόπουλος, Μιχάλης Δ. (Επιμελητής)
Γλυκοφρύδης. Ηλ. Ν. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Κλεισιούνης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :2τ.: 444σ., 550σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :τ. 1. Διοικητική οργάνωσις, δημόσιοι υπάλληλοι, τοπική αυτοδιοίκησις, διοικητική δικαιοσύνη -- τ. 2. Αι διοικητικαί υπηρεσίαι κατ' ιδίαν
Ημερομηνία έκδοσης :1941
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 5713A.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: 5713.pdf

Τύπος: application/pdf