ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοκητικόν δίκαιον: τόμος Β΄, Ειδικόν Μέρος, Αι Διοικητικαί Υπηρεσίαι κατ΄ιδίαν
Δημιουργός :Berthelemy, H.
Συντελεστής :Στασινόπουλος, Μιχ. Δ . (Μεταφραστής)
Γλυκοφρύδης. Ηλ. Ν. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Κλεισιούνης, Άγγελος Αθ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :550σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1941

Αρχείο: 5713.pdf

Τύπος: application/pdf