ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ειδική πολιτειολογία
Δημιουργός :Jellinek, Georo
Συντελεστής :Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Φεξής, Γεώργιος & Υιός
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :318σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: 5714.pdf

Τύπος: application/pdf