ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική βιομηχανία κατά το έτος 1925
Δημιουργός :Μικελής, Νικ.
Συντελεστής :Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Issuing body)
Εκδότης :Μακρής Π. Γ. Α. Ε. Β. Ε. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :28σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1926

Αρχείο: 5813.pdf

Τύπος: application/pdf