ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική εμπορική, βιομηχανική, γεωργική και τραπεζική
Δημιουργός :Σάκκαρης, Γεώργιος
Εκδότης :Κωνσταντινίδης, Ανέστης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :285σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1903

Αρχείο: 6305.pdf

Τύπος: application/pdf