ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστορία του εμπορίου εν σχέσει και μετά της Γεωργίας και της Βιομηχανίας από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ΄ημάς χρόνων προς χρήσιν των εμπορικών σχολών και παντός εμπόρου
Δημιουργός :Παπανδρεου, Γεώργιος
Εκδότης :Σαλιβέρος, Μιχαήλ Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1908

Αρχείο: 6308.pdf

Τύπος: application/pdf