ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μεγάλη αυτοδίδακτος λογιστική και καταστιχογραφία: εμπορική, τραπεζιτική και βιομηχανική, Ελληνιστί και Γαλλιστί μετά πλήρους συστήματος εμπορικής αριθμητικής
Εναλλακτικός τίτλος :Cours complet de comptabilite et d' arithetique commerciale en Grec et en Francais
Δημιουργός :Μελισσόπουλος, Δημήτριος Μ.
Εκδότης :Παπαδημητρίου, Δράκος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :1077σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1907

Αρχείο: 6328.pdf

Τύπος: application/pdf