ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νέα πλήρης λογιστική απλογραφική και διπλογραφική, θεωρητική και πρακτική, εφηρμοσμένη εφ΄ όλων των κλάδων του κυρίως εμπορίου, βιομηχανίας, τραπέζης κλπ.
Δημιουργός :Φασίτσας, Δημήτριος Ι.
Εκδότης :Ταρουσόπουλος, Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :459σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1909

Αρχείο: 6329.pdf

Τύπος: application/pdf