ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαθήματα τραπεζιτικής: μέρος δεύτερον: Η λογιστική των τραπεζών
Συντελεστής :Λοϊσιος, Γεώργ. (Εκδότης)
Εκδότης :Κάδμος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :259σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Γενικαί θεωρητικαί γνώσεις και διεξαγωγή σχετικής λογιστικής μονογραφίας
Ημερομηνία έκδοσης :1932

Αρχείο: 6331.pdf

Τύπος: application/pdf