ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική θεωρητική και εφηρμοσμένη: τόμος δεύτερος: Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων και άλλων γενικών θεμάτων
Δημιουργός :Σαχίνης, Ιωάννης Γ.
Εκδότης :Βάρτσος, Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :268σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: 6342.pdf

Τύπος: application/pdf