ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική και διπλογραφία άνευ διδασκάλου
Δημιουργός :Baure, Gabriel
Συντελεστής :Χριστοβασίλης, Χ. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Φεξής, Γεώργιος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :421σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1901

Αρχείο: 6352.pdf

Τύπος: application/pdf