ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα δημόσια οικονομικά και η ελληνική οικονομική νομοθεσία κατά Gaston Jese
Δημιουργός :Γεωργαντάς, Βασίλειος Δ.
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :996σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος Ι.: Εισαγωγή - Δημόσιον Λογιστικόν
Ημερομηνία έκδοσης :1914

Αρχείο: 6370.pdf

Τύπος: application/pdf