ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αλληλοδιπλογραφία ήτοι σύγγραμμα εμπορικόν επί της αλληλογραφίας του εμπόρου και των διπλογραφικών αυτού βιβλίων
Δημιουργός :Χαρίσης, Π.
Εκδότης :Βένκο, Αντώνιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :262σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Επιστασία και δαπάνη Κωνσταντίνου Γκάρπολα Ολυμπίου
Ημερομηνία έκδοσης :1937

Αρχείο: 7297.pdf

Τύπος: application/pdf