ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική επισκόπησις του Α΄εξαμήνου 1935
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :20σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :08-1935

Αρχείο: 7481A.pdf

Τύπος: application/pdf